Mail: info@haagsenorm.nl      KLIK HIER VOOR DOWNLOADS

Ouders


Ambitie:

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind(eren) en stellen zich positief op.


Dit gaan we doen:

• Positief aanmoedigen zien we graag. Het begeleiden en coachen van het spel wordt overgelaten aan de coaches en arbitrage.

• Ouders blijven buiten de omheining en het speelveld.

• Als een ouder niet aanwezig kan zijn, zorgt hij/zij ervoor dat een andere volwassene op dat moment de verantwoordelijkheid draagt.