Mail: info@haagsenorm.nl      KLIK HIER VOOR DOWNLOADS

De vertrouwenscontactpersoon & John Blankenstein Foundation


De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.  

De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

De VCP-ers verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

  • Een vereniging wil preventief beleid opstellen om seksuele intimidatie te voorkomen
  • Er is sprake geweest van seksuele intimidatie
  • Er is iemand beschuldigd van seksuele intimidatie
  • Aanvraag voor de VOG (verklaring omtrent gedrag)

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen de vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon (VP) van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.


KNVB vertrouwenspersoon voor de Haagse Norm:

Louisse Vonk

  

 0343 - 499 182

 vcp@knvb.nl

Seksuele diversiteit is een thema dat binnen het voetbal nog in de kinderschoenen staat. Binnen de Haagse Norm vinden we het normaal dat iedereen zichzelf kan zijn.

Als partner van de Haagse Norm is de John Blankenstein Foundation (JBF) aangesloten. Zij hebben de expertise en ervaring in huis om verenigingen te ondersteunen en begeleiden op dit thema. Via onderstaande button kom je op de website van de JBF.

De contactgegevens zijn:

John Blankenstein Foundation
+31 (0)6 51 452 330
info@johnblankensteinfoundation.nl


Zowel als individu als vereniging kun je bij de JBF jouw vraag kwijt.